top of page

A Horizont Rendelőben dolgozom, felnőttekkel és párokkal. Emellett részt veszek a Metronóm EFT-Műhely munkájában és oktatással foglalkozom.
 

Daniel Juhasz-Metronom EFT portrait-0308-Edit.jpg

Rólam

Rólam

Pszichológiai tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytattam, majd a Pécsi Tudományegyetemen szereztem klinikai szakpszichológus diplomát. Először gyermekekkel és serdülőkkel dolgoztam, később a felnőtt terápiák, valamint a pár- és családterápia felé orientálódtam. Jelenleg Budapesten, a Jászai Mari tér közelében található Kréné Rendelőben, illetve a Széll Kálmán térnél a Horizont Rendelőben foglalkozom felnőttekkel és párokkal, illetve serdülőkkel. Szakmai érdeklődésemben kiemelt szerepet kap az Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) módszere, amelyre alapozva 2020-ban kollégámmal együtt létrehoztuk a Metronóm EFT-Műhelyt, ahol a módszer gyakorlatával és kutatásával is foglalkozom. Alapvetően pszichoanalitikus megközelítéssel dolgozom, de munkámban a kognitív viselkedésterápia és a sématerápia eszközei is jelen vannak. Szemléletemben hangsúlyos a személyiségtényezők, a kapcsolati élmények és a környezeti hatások közti összefüggések keresése és feltárása, ezen keresztül a konkrét (akár közel-, akár régmúltbeli) elakadások és nehézségek kezelése.

Korábban szerzőtársaimmal létrehoztuk tudományos ismeretterjesztő weboldalunkat, a Humánia Pszichológia Blogot, ahol a pszichológia különféle területeivel foglalkozó írásaim találhatóak meg.

⦾ Egyéni terápia

Terápiás munkám során elsősorban arra helyezem a hangsúlyt, hogy az érzések, gondolatok, és ismétlődő viselkedésmintázatok nyomán felderítsük a problémák hátterében megbúvó okokat, amelyekre alapozva megkezdődhet a feldolgozás, fejlődhet az önismeret, és lehetővé válik a továbblépés.

Tapasztalatom szerint önismeretünk az a magunkra vonatkozó bölcsesség, amely által képesek vagyunk megküzdeni az életünkben felmerülő kihívásokkal, krízisekkel és hozott nehézségeinkkel, illetve meg tudjuk valósítani a fejlődéshez, továbblépéshez szükséges változásokat. Dinamikus szemléletben dolgozom, hosszútávú önismereti terápiákat és rövidebb problémafókuszú folyamatokat is vállalok.

⦾ Párterápia

Az EFT párterápia során a probléma felvázolását követően a pár tagjai a terapeuta segítségével azonosítják a párkapcsolatban gyakran megjelenő, forgatókönyv-szerűen ismétlődő interakciókat és az ezekhez fűződő tudatos és tudattalan érzéseket. Ezek hátterében általában fellelhetőek azok a kötődési szükségletek is, amelyekre koncentrálva pozitív interakciós ciklusok alakíthatók ki a korábbi negatív ciklusok (forgatókönyvek) helyett. A ciklusok megértése tehát központi jelentőségű, ugyanis ezek a visszatérő viselkedések, illetve a hozzájuk kapcsolódó érzések forgatókönyvszerű ismétlődése okozza általában a szenvedést, az elakadásélményt és a frusztrációt a párkapcsolatban. Ezeknek a rögzült viselkedési mintáknak a feloldása érdekében a terápia fókuszába nem az egyéni viselkedést vagy valamelyik személyt állítja a terapeuta, hanem az interakciók rejtett szintjeinek megértése a közös cél. A közös tudásra alapozva pedig lehetővé válik, hogy új megoldások jöjjenek létre a régi problémákra. 

A folyamat elején fontos szempont, hogy az esetlegesen felmerülő heves viták és konfliktusok lecsillapodjanak, teret adva a mélyebb megértésnek és a változásnak a terápiás térben. Mindezt a folyamatot a terapeuta aktívan kíséri és facilitálja, segítve a kommunikáció újfajta módjainak kialakítását, illetve a létrejövő pozitív interakciós ciklusok stabilizálását, amelyeket a pár tagjai egy idő után már a terapeuta jelenléte és közreműködése nélkül is képesek lesznek működtetni a mindennapok során.

 

Az EFT ülések heti rendszerességgel zajlanak 55-60 perces ülések formájában, a pár mindkét tagjának jelenlétével.

Egyéni terápia
Párterápia

Metronóm EFT-Műhely

Metronóm EFT-Műhely keretein belül  az Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) módszerével foglalkozunk, gyakorlati és elméleti szinten. Pároknak nyújtunk terápiás segítséget, hogy túl tudjanak lendülni kapcsolati nehézségeiken, kutatói tevékenységünkkel az EFT hatékonyságának tényezőit, illetve a módszer alkalmazásának további lehetőségeit vizsgáljuk.

Az Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) egy olyan párterápiás módszer, amely ötvözi a kötődéselméletet, a humanisztikus terápiát, és a klasszikus pár- és családterápiás módszerek alapját képező rendszerszemléletet. A módszer jól követhető lépésekkel idéz elő változást a párkapcsolati dinamikában, miközben az egyéni önismeretre is jelentős hatást gyakorol, azáltal, hogy jobban érthetővé teszi az egyének korábbi kapcsolati tapasztalatainak összefüggéseit a jelen problémáival. A kötődéselmélet szerint az emberek veleszületett kapcsolódási igénnyel rendelkező, társas lények. E kapcsolati igényeink mentén kimondható, hogy mindannyian kapcsolatban fejlődünk, és hogy természetünknél és eredendő kapcsolati igényeinknél fogva „huzalozva” vagyunk a kötődésre, a biztonságot jelentő közelség kialakítására más személyekkel. Az EFT modellje az érzelmek különböző szintjeit és az érzelemszabályozást helyezi középpontba

Az EFT megalkotói a párkapcsolati ciklusokat gyakran hasonlítják a társastánchoz, ami mindig a táncosok mozdulataiból, egymásra adott reakcióiból épül fel. Ezek megfeleltethetőek a párkapcsolatban a viselkedés szintjén megjelenő interakcióknak. A hasonlat szerint a tánc alapjául szolgáló zene pedig azoknak az érzelmeket jelenti, amelyek a párkapcsolati interakciók hátterében „szólnak”. Azért választottuk a Metronóm nevet, mert az egy olyan eszköz, amely megadja a zene ritmusát és tempóját, segítve a zenészeket a gyakorlásban és az összhang megtalálásában. A zene ritmusa és tempója ugyanis alapvető meghatározója a táncosok mozgásának, és vezérfonalat ad ahhoz, hogy a táncpartnerek egymásra tudjanak hangolódni. Hasonlóképpen, az Érzelem Fókuszú Terápiában a terapeuta ahhoz segíti hozzá a pár tagjait, hogy rá tudjanak hangolódni a párkapcsolatuk „zenéjére”, vagyis az interakciók alapját jelentő érzésekre. Ha ez sikerül, akkor a viselkedés szintjén is könnyebb lesz együtt mozogni, azután pedig már metronóm nélkül is követhetővé válik egy közös, biztonságot és örömet jelentő ritmus.

A módszerről és a Metronóm EFT-Műhelyről további információt ide kattintva olvashat.

Metronóm
Kapcsolat

Kapcsolat

Üzenet küldése

Köszönöm, hamarosan válaszolni fogok!

Kapcsolat

bottom of page