top of page

Tapasztalataim

Szakmai életutam

Szakmai gyakorlatomat és kutatómunkámat kezdetben pszichiátriai osztályokon, drogrehabilitációs intézményekben végeztem. Később érdeklődésem az emberi kapcsolatok, valamint az érzelmek tanulmányozása felé irányult, amely a mai napig meghatározza munkám fókuszát. Ennek megfelelően főképp kapcsolatfókuszú egyéni és párterápiákkal foglalkozom.

 

Munkám alapját a pszichoanalitikus megközelítés, az interszubjektív szemlélet és az Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) módszerének alapját is képező kötődéselmélet adják, de más irányzatokhoz (kognitív terápiák, sématerápia) köthető eszközöket is alkalmazok. Jelenleg a Metronóm EFT-Műhely keretein belül foglalkozom párterápiás munkámhoz kapcsolódó kutatásokkal. Óraadó oktatóként gyakorlati kurzusokat vezetek kötődéselméleti, fejlődéslélektani és párterápiás témákban. Szakmai utam a dinamikus szemléletű gyermekterápiáktól a család- és párterápián át vezetett a felnőttekkel való egyéni munkáig. Klinikai szakpszichológus vagyok, aki egyénekkel, párokkal és családokkal is foglalkozik. Szakmai munkámat különféle állami intézményekben végeztem és végzem most is.

Dolgoztam a gyermekvédelem, a nevelési tanácsadás és a magán-, illetve állami egészségügy területén.

Korábbi/aktuális munkahelyeim

2021-

Kréné Pszichoterápiás Rendelő

dinamikus szemléletű egyéni terápia felnőtteknek és EFT párterápia

2019-

Horizont Rendelő

gyermek- és serdülő terápiák, felnőtt terápia, párterápia

2021-

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

óraadó oktató (Pszichológiai Intézet - Fejlődés- és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék)

2020-2022

Budai Gyermekkórház

Gyermekgyógyászati Rehabilitációs Osztály: klinikai pszichológiai vizsgálatok, szupportív terápia és nevelési tanácsadás szomatikus betegséggel élő gyermekeknek és szüleiknek, testvéreiknek

2014-2019

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

pszichoterápia gyermekekkel és serdülőkkel, nevelési tanácsadás, szakértői vizsgálatok, pár- és családterápia

2013-2020

FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ

pszichológiai tanácsadás serdülőknek, szülőknek, felnőtteknek, pár és családterápia 

Tanulmányaim

Pszichoterapeuta Szakképzés (folyamatban)

PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia

Pécsi Tudományegyetem - Általános Orvostudományi Kar

Működési engedély szám: 2373

Pszichológia (MA)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

EFT (Érzelem Fókuszú Terápia) Externship alapképzés

ICEEFT

Családterapeuta képzés (folyamatban)

Magyar Családterápis Egyesült (képzésben lévő családterapeuta)

Williams Életkészségek Tréning facilitátor 

Selye János Klinika Magatartástudományi Intézet

Szemléletem

Személyes célom, hogy szakmai tudásommal, előítéletektől mentes hozzáállásommal támogassam mindazoknak a fejlődését, akik erre igényt tartanak. Értékrendemet elsősorban mások feltétel nélküli elfogadása, a kölcsönös tisztelet, pozitív szemlélet, és az erőforrások kiaknázására való törekvés jellemzi.

A fentiek mellett munkamódszerem alapját sajátélményű pszichoterápiás tapasztalatom adja, amelyet a Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterápiás Képző Egyesület (POPKE) berkein belül szereztem meg. Ezáltal válik lehetővé, hogy saját élményeim alapján is tudjam szemlélni azt, hogy milyen is a terápiás helyzetben a kliens/páciens oldalán ülni. 

 

Fontosnak tartom a pszichológia népszerűsítését is. Korábban önkéntesként részt vettem a Tilos Rádió FM 90.3 pszichológiai tárgyú műsorának, a szerkesztésében. Legtöbb írásom megtalálható a Humánia Pszichológia Blogon is. Emellett szívesen szólalok meg különféle pszichológiával kapcsolatos fórumokon és a médiában, amennyiben ez a szakmai értékrendemmel összeegyeztethető keretek között és céllal történik.

Kapcsolat

bottom of page