Szakmai tapasztalatok

Képzettség és tapasztalat

Szakmai gyakorlatomat és kutatómunkámat kezdetben pszichiátriai osztályokon, drogrehabilitációs intézményekben végeztem. Később érdeklődésem az emberi kapcsolatok, valamint az érzelmek tanulmányozása felé irányult, amely a mai napig meghatározza munkám fókuszát. Ennek megfelelően főképp kapcsolatfókuszú egyéni és párterápiákkal foglalkozom. Munkám alapját a pszichoanalitikus megközelítés, az interszubjektív szemlélet és az Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) módszerének alapját is képező kötődéselmélet adják, de más irányzatokhoz (kognitív terápiák, sématerápia) köthető eszközöket is alkalmazok munkám során. Jelenleg a Metronóm EFT-Műhely keretein belül foglalkozom párterápiás munkámhoz kapcsolódó kutatásokkal. Óraadó oktatóként gyakorlati kurzusokat vezetek kötődéselméleti, fejlődéslélektani és párterápiás témákban. Szakmai utam a dinamikus szemléletű gyermekterápiáktól a család- és párterápián át vezetett a felnőttekkel való egyéni munkáig. Klinikai szakpszichológus vagyok, aki egyénekkel, párokkal és családokkal is foglalkozik. Szakmai munkámat különféle állami intézményekben végeztem és végzem most is. Dolgoztam a gyermekvédelem és családsegítés, a nevelési tanácsadás és a magán-, illetve állami egészségügy területén.

Munkamódszer és szemlélet

Személyes célom, hogy szakmai tudásommal, előítéletektől mentes hozzáállásommal támogassam mindazoknak a fejlődését, akik erre igényt tartanak. Értékrendemet elsősorban mások feltétel nélküli elfogadása, a kölcsönös tisztelet, pozitív szemlélet, és az erőforrások kiaknázására való törekvés jellemzi.

A fentiek mellett munkamódszerem alapját sajátélményű pszichoterápiás tapasztalatom adja, amelyet a Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterápiás Képző Egyesület (POPKE) berkein belül szereztem meg. Ezáltal válik lehetővé, hogy saját élményeim alapján is tudjam szemlélni azt, hogy milyen is a terápiás helyzetben a kliens/páciens oldalán ülni. 

Fontosnak tartom a pszichológia népszerűsítését is. Korábban önkéntesként részt vettem a Tilos Rádió FM 90.3 pszichológiai tárgyú műsorának, a szerkesztésében. Legtöbb írásom megtalálható a Humánia Pszichológia Blogon is. Emellett szívesen szólalok meg különféle pszichológiával kapcsolatos fórumokon és a médiában, amennyiben ez a szakmai értékrendemmel összeegyeztethető keretek között és céllal történik.

Korábbi és aktuális munkahelyeim

Tanulmányaim

  • Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus - PTE ÁOK
  • Pszichológia (MA) képzés – PPKE BTK
  • EFT (Érzelem Fókuszú Terápia) Externship alapképzés - ICEEFT
  • Családterapeuta képzés – Magyar Családterápiás Egyesület (folyamatban)
  • Négyüléses serdülőkonzultáció képzés - Kökény Művek Formáció
  • Williams Életkészségek facilitátor képzés – Selye János Klinika Magatartástudományi Intézet

Kutatás

  • Juhász D. (2013): A szégyen és a bűntudat szerepe a szelf differenciációjában és az identitás alakulásában, Budapest, PPKE-BTK
  • Juhász D. (2013): A pszichoterápiában felmerülő párkapcsolati problémák narratív pszichológiai vizsgálata, Piliscsaba, PPKE-BTK